Home » ਖ਼ਬਰਨਾਮਾ » ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਗੁਰੂਸਰ (ਸਬ-ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਲਵਾ -ਖੇਤਰ )ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ

ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਗੁਰੂਸਰ (ਸਬ-ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਲਵਾ -ਖੇਤਰ )ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਦੀ ਸਾਨਦਾਰ ਜਿੱਤ

ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਗੁਰਮਤਿ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਭਾ(ਰਜਿ:) ਭਾਰਤ  ਦੇ ਸਬ-ਦਫ਼ਤਰ (ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ) ਗੁਰੂਸਰ (ਬਠਿੰਡਾ) ਦੇ  ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਦਿਆਲਾ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸਰਭ ਕਲਿਆਣ ਟਰੱਸਟ (ਭਦੋੜ)ਵੱਲੋ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦੋਰਾਨ ਕਵਿਤਾ ਗਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲਾ,ਸਬਦ ਗਾਇਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ,ਭਾਸਣ ਮੁਕਾਬਾਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ ਗਿਆਅਤੇ  ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *